úspechy tv Eurec

Bratislava - november 2001 - 4. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Cena za najlepší nápad

Praha - apríl 2002 - 8. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

1. miesto za najlepší stánok

2. miesto za najlepší katalóg

Bratislava - november 2002 - 5. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

1. miesto za prezentáciu

Bratislava - november 2003 - 6. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

1. miesto v hlavnej súťaži

2. miesto za elektronickú prezentáciu

Bratislava - november 2005 - 8. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

1. miesto za najlepší stánok

4. miesto v hlavnej súťaži