O nás

Čo je cvičná firma ...

Cvičná firma je zariadená ako reálna firma a má základné oddelenia bežného reálneho podniku, napríklad personálne oddelenie, sekretariát, právne oddelenie, obchodné oddelenie, oddelenie pre marketing a reklamu, ekonomické oddelenie a i. Ide o simuláciu činností oddelení v skutočnej firme, kde majú žiaci možnosť urobiť aj chybu, ktorá nemá taký ekonomický dopad ako v reálnom podniku, ale plní výchovnú funkciu.

Cvičné firmy majú rôzne predmety podnikania a navzájom medzi sebou obchodujú. Práca v cvičnej firme zlepšuje odbornú kvalifikáciu a zručnosti žiakov, prípadne iných účastníkov a rozvíja v účastníkoch cieľových skupín multidisciplinárne zručnosti, tzv. kľúčové kompetencie: schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikovať, schopnosť tvorivo riešiť problémy, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť, rozvíjať seba, podnecovať rozvoj iných a používať najnovšie informačné technológie.

Cvičná firma podporuje kreativitu, rozvíja spoluprácu a prezentáciu výsledkov, napomáha získavať schopnosti orientovať sa v hospodárskej praxi a pohotovo reagovať. Je mostom medzi teóriou a praxou a pripravuje mladých ľudí na reálny pracovný život - umožňuje im získať prax, ktorú od nich vyžaduje skoro každý nový zamestnávateľ. A okrem iného ich zbavuje aj "strachu" z podnikania a reálneho pracovného života.

Naša firma sídli v budove Obchodnej akadémie na ulici Dudova 4. Máme všetky potrebné miestnosti pre realizáciu nášho projektu ako napríklad screenroom, film park, stage, master control room, production-control room a other facilities.

Na našich hodinách cvičnej firmy sme sa rozhodli založiť televíziu, ktorú sme pomenovali EUREC (European Recording). Máme plnohodnotné zloženie personálu, sú obsadené všetky pozície, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našej firmy. Náš tím pozostáva z generálnej riaditeľky, personálneho riaditeľa, finančnej riaditeľky, grafického dizajnu, personálnych pracovníkov, účtovníkov a neodmysliteľne aj produkcie.

V našej televízií môžete sledovať rôzne programy ako napríklad Eurec weather s Laurou, Tač me out so Sandrou a Eurec noviny s Natáliou a Nikolou. V neposlednom rade sme založili aj nadáciu Modrý anjel, ktorá je zameraná na finančnú výpomoc študentom, ktorý si nemôžu dovoliť štúdium z finančných dôvodov.
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky